Historie lidí i budovy


Stručná historie knihovny

Stručná historie židovské synagogy

Požár a drancování synagogy