Skip navigation.
Home
czech   english

České knihovny a knihovnictví

Knihovny v České republice
přehled českých knihoven připojených na Internet, seznam vytváří a udržuje SVK České Budějovice


Národní knihovna ČR
největší knihovna ČR, katalogy, databáze, adresáře, souborný katalog ČR


SKIP
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky


Čtenář
elektronický časopis pro knihovny


ČTEnářův SYmpatický RÁDce
online dostupná elektronické databáze na doporučování čtivých knih


Ikaros
elektronický časopis o Internetu, informační společnosti a knihovnictví


Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín , Masarykova veřejná knihovna Vsetín , Knihovna Kroměřížska Kroměříž
ostatní veřejné knihovny Zlínského kraje


Jiné knihovny