Skip navigation.
Home
czech   english

Noc s Andersenem 2004

Malá vzpomínka na Noc s Andersenem u nás v Uherském Hradišti 2.4.2004

Děti budou dlouho vzpomínat a my s nimi: na návštěvu pana starosty a starostenskou pohádku O Palečkovi, na noční procházku po hradišťských kašnách s PhDr. Blankou Rašticovou, milé povídání o jejich historii. Na to, jak jsme recitovali "sviť měsíčku sviť, ať mi šije niť" u každé kašny a také na písničky vodníka, který se vynořil z té nejposlednější. Na čtení herců Slováckého divadla (jako vždy bylo SUPER) - pohádky četli Jožka Kubáník, Helenka Jará, Míra Zavičár a David Vaculík; na vynikající děti - tentokrát se u nás sešla opravdu dámská jízda... vzpomínat budeme na návštěvu Bobiny Blažkové z Pardubic a Jitky Kyasové z Brna - bez jejich vydatné pomoci si letošní NOC nedovedeme představit, na soutěž DOREMI s panem učitelem Kurou, pověst O studánce Ohloběnce v podání paní Aleny Bartošíkové, na noční stezku odvahy a knihovnické strašidlo... Poslouchali jsme pohádky, četli jsme si a díky dětskému chatu jsme věděli, co se děje v ostatních knihovnách a školách.

My knihovnice jsme navštívily s panem starostou ing. Liborem Karáskem a pohádkovým vodníkem Pavlem Majkusem i nemocná děťátka v nemocnici, kde se také četlo - čtení se zúčastnilo 13 malých pacientů, 2 lékaři, několik sestřiček, paní učitelky z nemocniční školky a také rodiče, kteří v nemocnici o své ratolesti pečují - bylo to velmi dojemné...

Zvečera se nás v knihovně sešla téměř stovka - přišly i děti ze dvou ZŠ, které po programu odcházely spát do svých tříd. Naše dívenky usínaly kolem třetí, před šestou už byly na nohách a snídaly, četly si ... Nesmíme zapomenout ani na výborné tvarohové koláče , koblihy a sobotní křupavé rohlíčky od pekaře pana Jahody!
noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004


noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004


noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004


noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004


noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004


noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004


noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004

noc s Andersenem 2004