Skip navigation.
Home
czech   english

pobočka Mařatice v číslech

Výpůjčky:

Rok Počet čtenářů Počet návštěvníků Výpůjčky celkem z toho knihy z toho časopisy z toho ostatní Výpůjčky na jednoho Vyřízených rezervací Počet návštěvníků internetu
návštěvníka čtenáře
2013 696 15072 37174 26245 10884 45 2,47 53,41 366 1187
2012 673 12919 39090 27798 11203 89 3,02 58,08 246 1511
2011 721 12973 39223 27985 10947 291 3,02 54,40 170 1603
2010 704 12270 35226 25305 9844 77 2,87 50,03 140 1879
2009 387 8015 31686 23844 7820 22 3,95 81,87 71 1107
2008 381 7389 30466 24564 5894 8 4,12 79,96 110 1407