Skip navigation.
Home
czech   english

I na Slovácku proběhla pohádková Noc s Andersenem 2009


Devátá Noc s Andersenem proběhla v pátek 3.4.2009


počet mist : 840 (118 slovenských míst, 47 polských, 3 slovinská místa)

počet dětí čtyř zemí : 28239

počet dospělých organizatorů : 6811

celkem : 35050 účastníků NsA

Fabularius Anderseni : 273 nově zasazené stromky na památku pohádkového večera i k oslavě svátku pohádek a narození dánského pohádkáře se sázejí stromky, které ve střední Evropě tvoří už pomyslný pohádkový les... to jsou výsledky letošní pohádkové Noci s Andersenem - je to společná akce Klubu dětských knihoven SKIP. Je prima, že se v akci k podpoře dětského čtení dokáže spojit tolik různých organizátorů, je dobře, že se neseparují zvlášť knihovny, školy, či jiné instituce, a z každé zprávičky, která přišla na adresu naší knihovny, čiší pocit lidské pospolitosti i chuť se podělit o nápady. Pro letošní společné virtuální čtení na dálku byla vybrána kapitola z dosud nevydané knihy Mojmír. Cesta pravého krále od Renaty Štulcové a ilustrátorky Renáty Fučíkové, která se odehrává u nás na Moravě. Knihou byla motivována i elektronická soutěž, která letos poprvé byla určena i nenocujícím dětem. Podle autorky ji připravil dětský portál Alík a m.j. děti pátraly po tajemném nápisu v hlaholici. Za jejím tajemstvím se děti z Uherského Hradiště vypravily do skanzenu v Modré, zde mohly poznat reálie Velké Moravy v povídání brněnského archeologa MZM Luďka Galušky. Ale v našem městě se četly pohádky na mnoha místech.

pohádky dětem v nemocnici a na pobočce četl ředitel Knihovny BBB

Letos jako první je v podání ředitele knihovny vyslechly děti v uherskohradišťské nemocnici, které jsou také našimi čtenáři. Radovan Jančář pak četl i dětem v jarošovské pobočce knihovny. Film Pětka s hvězdičkou si připomněli v ZŠ Za Alejí, kde besedoval Jiří Jilík, který také stihl povídání v knihovně v Ořechově. ZŠ Za Alejí však toho dětem připravila mnohem více, kromě čtení zde byli prvňáčci zakouzleni do podoby Šípkové Růženky, měli Sekorův orientační závod, koupali se ve školním bazénu i luštili nápisy z hlaholice. Pohádkové nocování připravila dětem ZŠ TGM Mařatice po besedě o knížkách Ondřeje Sekory absolvovali honičku Ťutínka a Ferdy. Čtvrťákům ZŠ UNECSO četl pohádky David Vacke. Nocovalo se také ve Starém Městě, kde si povídali o mravencích a luštili mravenčí kvíz. V Kunovicích celý týden děti nosily do školy své oblíbené knížky od spisovatele a malíře Ondřeje Sekory, každý den byl ve znamení čtení a v pátek přišly děti v různých maskách a pohádková nálada všechny provázela po celý večer. Kožíkovu pantomimu ztvárnili v ZŠ Horní Němčí, kde nechyběla ani stezka odvahy, při níž děti osvobozovaly duchy žáků, kteří si během svého života nenašli ke knihám cestu a musí to teď po nocích dohánět při svitu svíček…

archeolog Luděk Galuška, redaktor ČT Libor Dostál a děti v archeoskanzenu na MOdré

A co se dělo v Knihovně BBB, kde pohádkovou noc děti mohly zažít již podesáté? Po návratu z archeoskanzenu v Modré a Velehradu, kde si děti užily školního hřiště, nás čekal večer plný pohádek, jako první posluchači jsme se mohli v předpreiéře zaposlouchat do rozhlasové pohádky Arnošta Goldflama O klukovi, který neuměl zlobit. Nechyběla ani bílá paní a stezka odvahy. A když přišel čas ulehnout do spacáků, s pohádkou přispěchali herci Slováckého divadla Alžběta Kynclová a Jan Horák. A samozřejmě jsme také volili nejlepší dětskou knihu loňského roku a po půlnoci jsme hlasovali v anketě Kniha mého srdce. Až následující den snad děti dospaly všechny zážitky a jistě i ony už s námi vyhlížejí tu další pohádkovou Noc s Andersenem.
fotoalbum NsA v uherskohradišťské knihovně: http://kbbb.rajce.net/Noc_s_Andersenem_2009děti a herci na půdičce Knihovny BBB při nočním čtení