Skip navigation.
Home
czech   english

Provozní řád boxu na vracení knih Knihovny BBB

příloha č. 5 Knihovního řádu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

  1. Do boxu se mohou vkládat knihy a další dokumenty pouze tehdy, když je knihovna pro veřejnost uzavřena. V ostatní dobu je box uzamčen.

  2. Knihovna BBB garantuje, že dokumenty vrácené prostřednictvím boxu budou z čtenářského konta odečteny následující pracovní den. Vrátí-li uživatel dokument např. v sobotu v 11.00, bude z jeho konta odečten až v pondělí.

  3. Dokument je považován za vrácený až v okamžiku, kdy je odečten z čtenářského konta, nikoli v okamžiku, kdy je vložen do boxu. Box na vrácení není propojen s knihovním systémem, a tak systém zaznamenává překročení výpůjční lhůty, generuje upomínky a poplatky z prodlení až do doby, než knihovníci odečtou dokument ze čtenářského konta uživatele.

  4. Box na vracení knih je služba založená na oboustranné důvěře mezi knihovníky a čtenáři. Při vrácení knihy uživatel neobdrží žádné potvrzení. Knihovna neposílá ani vyrozumění o odečtení výpůjčky z čtenářského konta. Doporučujeme uživateli zkontrolovat si následující pracovní den své čtenářské konto, zda byla výpůjčka skutečně odečtena.

  5. Pokud jste dokument vložili do boxu a nebyl z čtenářského konta odečten, neprodleně nás informujte e-mailem nebo na telefonu 572 551 250, případně se dostavte osobně k centrálnímu pultu v přízemí knihovny.

  6. V případě, že při přebírání z boxu zjistíme, že byl dokument jakýmkoli způsobem poškozen oproti stavu při půjčování, výpůjčka nebude z konta odečtena a uživatel bude vyzván k jednání o řešení vzniklé situace. Stejným způsobem bude knihovna postupovat, jestliže bude chybět příloha dokumentu.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem 11. března 2011.