Skip navigation.
Home
czech   english

Patnáctá Noc s Andersenem


V pátek 4.dubna 2014 se otevřela naše knihovna i v nočních hodinách hlavně pro děti, které mohly zažít další ročník pohádkového čtení a dobrodružství. Program začal už odpoledne v uherskohradišťské nemocnici, kam přinesli ředitel knihovny i místostarosta města pohádky a pozdravy nemocným dětem.

Hlavní program byl připraven v čítárně i s vyhlášením vítězné čtenářské rodiny Zlínského kraje. Moc gratulujeme rodině Brajdić a přejeme hodně čtenářských zážitků s elektronickou čtečkou! Ve spolupráci s ICM Uh.Hradiště jsme vyhlásili také nejpilnější čtenářku oddělení pro děti, jíž se stala Veronika Kujová.

A pak za zvuků znělky Noci s Andersenem děti pozdravila Sněhová královna, zazněla starostenská pohádka Květoslava Tichavského a následovalo povídání o Dánsku pana Zdeňka Lyčky, který v Kodani několik let působil jako velvyslanec ČR. K naší radosti pořad sledoval i rodilý Dán, který v Uherském Hradišti žije. Program pro věřejnost ukončil znalostní A-Z kvíz  připravený Lívií Pekajovou z Eurocentra Zlín. A pak už knihovna patřila jenom našim spáčům, kteří četli, hráli si, luštili, poslali několik soutěží a nakonec také ve svým spacácích usnuli...Děkujeme všem účinkujícím,  K.Tichavskému, S.Blahovi, J.Pavelovi a ICM v Uh.Hradišti, Zdeňku Lyčkovi, Lívii Pekajové, Alžbětě Kynclové, Krajince zdravé výživy, dětem ZŠ Větrná, ZŠ UNESCO UH, ZŠ při uherskohradišťské nemocnici...

http://slovacky.denik.cz/kultura_region/noc-s-andersenem-a-snehovou-kralovnou-20140406.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/268609-po-boku-andersena-se-cetlo-az-do-svitani/

NsA v uherskohradišťské nemocnicivítězná čtenářská rodina
nejpilnější čtenářkaLívia Pekajová a A-Z kvíz
Zdeněk Lyčkasněhová královna
starostenská pohádkaděti

Text oddělení pro děti, foto Knihovna BBB a Zdeněk Skalička