Skip navigation.
Home
czech   english

Prohlášení o přístupnosti

Web knihovny www.knihovnabbb.cz je vytvořen s ohledem na přístupnost obsahu - měl by splňovat všechna pravidla nejvyšší a střední důležitosti podle metodiky Blind Friendly Web verze 2.1. (nové okno)

Výše řečené platí pro standardní vzhled, který doporučujeme i pro naše nevidomé a slabozraké uživatele (prozatím, dokud nebude vyrobena kontrastní varianta "westcinv"), naopak nedoporučujeme vzhled "xtemplate", který je založen na tabulkovém layoutu.

Kód většiny stránek je validní podle specifikace jazyka XHTML 1.0 Transitional, vizuální prezentace je vytvořena pomocí kaskádových stylů.

Pro hodnoty atributů značkovacího jazyka a stylových předpisů jsou na tomto webu používány relativní jednotky všude tam, kde je to možné - jinými slovy, layout stránek může být vytvořen pomocí absolutních jednotek (protože podpora CSS ještě není u všech prohlížečů ideální), usilujeme však o to, aby se rozložení chovalo přizpůsobivě a "relativně". V každém případě platí, že obsah lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.

Kontakt na webmastera

Pokud budete mít s přístupností obsahu tohoto webu či s jeho používáním jakýkoliv problém, kontaktujte prosím webmastera, můžete mu také poslat dopis z webového formuláře.
  
Díky!