Skip navigation.
Home
czech   english

Bedřich Beneš Buchlovan

 

Bedřich Beneš Buchlovan

Bedřich Beneš Buchlovan

narozen 21. dubna 1885 v Tučapech

zemřel 9. září 1953 v Uherském Hradišti

spisovatel a básník, překladatel, bibliofil, knihovník a vlastivědný pracovník

Vlastním jménem Bedřich Beneš. Narodil se v Tučapech v učitelské rodině a rozhodl se věnovat stejnému povolání. Do Uh. Hradiště se přistěhoval v roce 1918 a nastoupil jako odborný učitel na měšťanskou školu. Od roku 1926 pracoval i jako městský knihovník.

Svou tvorbu začal jako básník v roce 1907, pak se zaměřil na díla pro děti. Psal povídky ze slováckých vesnic a měst, loutkové hry na náměty z lidové poezie i podle světových dramatiků. Pro dospělé vydal povídkové prózy Ožehnutí , Sedm očí naproti či Podívat se do Bylan .Vydal asi 70 vlastních beletristických knih, 20 odborných prací, několik překladů z němčiny a polštiny, redigoval 10 časopisů. Řadu svých děl věnoval historii a vlastivědě Uherskohradišťska, dodnes oblíbené jsou Buchlovská knížka - pověsti z okolí hradu Buchlova, půvabný turistický průvodce Putovník po hradišťském Slovácku , Literární slovníček uherskohradišťského okresu nebo Vlastivědné čtení z pověstí hradišťského okresu .

Svůj život po všech stránkách věnoval knihám. Byl nadšeným bibliofilem, věnoval se knižní kultuře a grafice, sbíral ex-libris, redigoval časopis Bibliofil, připravoval četná bibliofilská vydání. Jako městský knihovník pracoval v letech 1926-1940 a 1945-53. Z knihovny vytvořil kulturní centrum a přitahoval k literatuře zejména mládež. Vděčnost jeho práci vyjádřila uherskohradišťská knihovna tím, že v roce 1992 přijala jméno Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana.