Skip navigation.
Home
czech   english

Ceník – smluvní ceny a náhrady


Příloha č. 3 Knihovního řádu Knihovny Bedřicha Beneše BuchlovanaRegistrační poplatek na 365 dní
dospělí 130,-
důchodci, studenti, učni 80,-
důchodci nad 80 let a držitelé průkazu ZTP zdarma
děti 40,-
rodina 230,-
právnické osoby (za každou určenou fyzickou osobu) 200,-
pobočky knihovny – Vésky, Míkovice zdarma
Poplatky za služby
Rezervace knihy / nevyzvednutá rezervace 5,- / 10,-
Bleskovka nebo expresní donáška z depozitu 10,-
Zprostředkování meziknihovní výpůjční služby čtenáři sazba dle poštovních tarifů
Zprostředkování meziknihovní výpůjční služby knihovnám (1 zásilka) 80,-
Finanční záloha u vybraných a zvláště cenných dokumentů výši stanoví knihovník
Zpracování rešerší odborným pracovníkem (1 hodina) 70,-
Kroužková vazba 30,-
Tisk (formát A4) 3,-
Jednorázová služba (bez registrace) 20,-
Kopírování strana A4 3,-
Kopírování strana A3 4,-
Náhrady škod
Vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě nebo poškození:

- dospělí
- děti


30,-
20,-Poškození dokumentu (dle stupně poškození) 10,- až 200,-
Poškození čárového kódu v knize nebo periodiku 30,-
Ztráta dokumentu cena díla dle IV., čl.1
Upomínky
za každý upomínaný dokument (včetně CD) dospělí 5,-
elektronická čtečka za každý započatý den prodlení 50,-
1. upomínka 20,-
1. upomínka děti 15,-
2. upomínka 40,-
2. upomínka děti 30,-
3. upomínka 60,-
3. upomínka děti 45,-
4. upomínka (doporučená) 100,-
Výzva k zaplacení dlužné částky 200,-Tato příloha KŘ nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.