Skip navigation.
Home
czech   english

Evidence knihoven

Vzorový knihovní řád místní knihovny (neprofesionální)Vzorový statut (pro neprofesionální knihovny)Pro usnadnění a urychlení práce je na stránkách Ministerstva kultury připraven stručný a jasný vzor žádosti pro zápis do evidence knihoven http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=443