Skip navigation.
Home
czech   english

Služby knihovnám

Šablona webu pro malé knihovny

Všechny potřebné informace najdete na stránkách www.webknihovny.cz nebo webovky.knihovna.cz

MVS pro knihovny

Knihovna BBB poskytuje výpůjčky z fondu všem knihovnám České republiky. O poskytnutí výpůjčky lze požádat elektronicky (prostřednictvím WWW formuláře) nebo poštou (odesláním vyplněného tiskopisu Žádanka MVS). Od 1. 4. 2011dochází ke změně při poskytování MVS pro knihovny. Tato služba je i nadále poskytována zdarma, účtujeme ale náklady na dopravu (poštovné a balné) za 1 zásilku MVS 50 Kč.

Regionální služby

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Regionální funkce, poskytované podle § 2 písm. h) zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zíkon), vycházejí z účelné dělby práce a koordnace odborných činností knihoven. Zahrnují níže uvedené služby, které poskytujeme všem knihovnám uherskohradišťského regionu řádně zaevidovaným na Ministerstvu kultury ČR a které mají s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana podepsanou smlouvu o poskytování služeb. Regionální funkce jsou hrazeny z prostředků Zlínského kraje.

Služby poskytované v rámci výkonu regionálních funkcí:

1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

 • průběžné poskytování konzultací a rad knihovníkům a zřizovatelům knihoven
 • sledování legislativních změn v oboru
 • pomoc při zavádění výpočetní techniky
 • zpracování projektů pro grantové programy
 • zpracování plánů, koncepcí a rozborů knihovnictví v regionu

2. Statistika knihovnických činností

 • pomoc při zpracování statistických výkazů
 • sběr dat, kontrola a součet dat, předání dat, analýza dat

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

 • odborné semináře na vybraná odborná témata
 • školení
 • koordinační porady

4. Tvorba výměnných knihovních fondů a distribuce

 • nákup a zpracování knih do výměnného fondu
 • tvorba souborů knih
 • rozvoz souborů knih výměnného fondu

Knihy výměnného fondu můžete vyhledávat v ON-LINE katalogu naší knihovny, knihy výměnného fondu mají signaturu VF.

Výměnný fond je umístěn na pobočce KBBB v Mařaticích, ul. 1. máje 60, 686 05  Uherské Hradiště.

Otevírací doba je totožná s otevírací dobou pobočky Mařatice.

Pravidla pro půjčování souborů výměnného fondu jsou obsažena ve "Výpůjčním řádu výměnného souboru".

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 • pomoc při fyzické revizi - podle knihovního zákona je revize knihovního fondu nutná jednou za pět let
 • pomoc při obsahové prověrce KF, aktualizaci a zpracování protokolu o výsledku revize

6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce

7. Servis výpočetní techniky

 • zahrnuje především údržbu a nastavení knihovních systému Clavius
 • roční údržba, popřípadě upgrade

8. REKS