Skip navigation.
Home
czech   english

Meziknihovní výpůjční služby


Nemáme-li publikace ve vlastním fondu, můžeme ji pro vás objednat z jiné knihovny.

Knihovna BBB poskytuje Meziknihovní výpůjční služby (MVS) pro své registrované čtenáře a pro ostatní knihovny v České republice.

Meziknihovní výpůjční služba pro registrované uživatele

Uživatelům s platným čtenářským průkazem zajišťujeme výpůjčky dokumentů, pokud je naše knihovna nemá ve fondu, popř. jsou ztraceny.

Žádosti lze podávat osobně (v oddělení meziknihovních služeb v mezipatře), telefonicky, nebo prostřednictvím formuláře MVS.

Podmínky poskytování MVS upravuje článek 8 Knihovního řádu

Uživatel je povinen půjčený dokument vrátit včas. Pokud to neučiní, blokuje naše konto MVS u půjčující knihovny a znemožňuje ostatním čtenářům tuto službu využívat.

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

Knihovna BBB zprostředkuje objednávku dokumentů ze zahraniční knihovny, pokud požadovaný dokument není v žádné české veřejné knihovně k vypůjčení.Objednávky lze podávat elektronicky, ale doporučujeme uživatelům, aby nás navštívili osobně. Knihovna BBB pouze zprostředkovává MMVS, a proto je lépe, když můžeme vaše požadavky podrobně ověřit a specifikovat.

Poplatky za objednávku výpůjček či pořízení kopií požadovaných dokumentů jsou hrazeny dle vyúčtování zprostředkující instituce a většinou se pohybují v ceně kolem 400 Kč.

Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny ČR

Knihovna BBB poskytuje výpůjčky z fondu všem knihovnám České republiky. O poskytnutí výpůjčky lze požádat elektronicky prostřednictvím On-line objednávky výpůjčky pro knihovny nebo poštou (odesláním vyplněného tiskopisu Žádanka MVS). Od 1. 4. 2011dochází ke změně při poskytování MVS pro knihovny. Tato služba je i nadále poskytována zdarma, účtujeme ale náklady na dopravu (poštovné a balné) za 1 zásilku MVS 80 Kč.