Skip navigation.
Home
czech   english

Služby Knihovny BBBKnihovna BBB je veřejnou institucí a většinu služeb poskytuje svým uživatelům zdarma a nebo jen s minimálními poplatky. Podmínky se řídí platným knihovním řádem.


Výpůjční služby

Výpůjční služby Knihovny BBB

Meziknihovní služby

Meziknihovní výpůjční služby

Další služby

Služby a zdroje čítárny

Vyučujícím a žákům základních, speciálních škol a víceletých gymnázií

Bleskovka

Knihovnické lekce pro střední školy a učiliště

Počítačové kurzy pro veřejnost