Skip navigation.
Home
czech   english

Výpůjční služby Knihovny BBBKnihovna BBB má ve svém fondu knihy, časopisy (včetně jejich elektronických příloh), AV média (MC i CD), elektronické zdroje, komplety časopisů, zvukové knihy pro nevidomé a v neposlední řadě rozsáhlou evidenci článků z regionálního tisku.
Denně aktualizované počty jednotlivých druhů dokumentů najdete v sekci "Katalogy"

Většina služeb je registrovaným čtenářům poskytována zdarma na základě předložení platného čtenářského průkazu. Přehled služeb, které jsou zpoplatněny je uveden v Ceníku, který je přílohou Knihovního řádu.

Výpůjčky dokumentů (podmínky upravuje Výpůjční řád)
Průkaz čtenáře opravňuje k využívání služeb všech oddělení a poboček knihovny (tzn. za jediný registrační poplatek).

Od 1. 4. 2011 půjčuje Knihovna BBB elektronickou čtečku knih.

Prolongace (prodloužení) výpůjček
K získání přehledu o Vašich výpůjčkách a stavu rezervací, ale především k prodlužování výpůjček (před uplynutím výpůjční lhůty!!!) slouží Čtenářské konto. Prodloužit lze pouze ty výpůjčky dokumentů u nichž nebylo dosaženo maximální výpůjční lhůty a dokument není rezervován pro jiného čtenáře!!!

Rezervace dokumentů (zpoplatněno viz. Ceník)
Všechny tituly lze nejen vyhledávat, ale i rezervovat v našem on-line katalogu.
Rezervovat je možné pouze ty publikace, jejichž všechny svazky jsou v daném okamžiku vypůjčené!!!

Pokud se hledaná publikace nenachází v našem fondu, můžeme ji pro Vás objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a vypůjčit z jiné knihovny v ČR nebo v zahraničí.

Kvůli prostorovým omezením má Knihovna BBB starší a méně žádané knihy a časopisy uloženy ve svém depozitáři. V on-line katalogu je u těchto dokumentů uvedena lokace "Depozitář". Pokud si chcete vypůjčit takto označený dokument, musíte si jej objednat prostřednictvím tohoto webového formuláře Požadavky na donášku knih z depozitu se vyřizují do 1 týdne od data objednání. V případě požadavku na expresní vyřízení objednávky do následujícího pracovního dne od data objednání, zaplatí čtenář za nadstandardní službu manipulační poplatek dle platného ceníku. Stejný poplatek čtenář zaplatí i v případě nevyzvednutého dokumentu.

Vracení dokumentů mimo otevírací dobu knihovny prostřednictvím herbie boxu.