Objednávka výpůjčky dokumentu prostřednictvím MVS

(pouze pro čtenáře!!)


Žádající čtenář se zavazuje uhradit náklady na dopravu knihovního dokumentu, příp. i poplatek půjčující knihovně, jestliže ho vyžaduje.